Araştırma sürecimiz;

Problemin tanımlanması.

Araştırma yöntemi ve tekniklerinin belirlenmesi.

          Kantitatif araştırmalarda;

       – Evren(anakütle) ve hedef kitlenin belirlenmesi.
– Örneklemin belirlenmesi.
– Anket formunun tasarlanması.
– Proje bazlı çalışacak personele firma prensipleri ve Güvenilir Araştırma Belgesi(GAB)’nde öngörülen gerekli  tüm eğitimlerin verilmesi.
– Anket formunun masa pilot çalışması yapılarak varsa teorik aksaklıklarının tamamlanması
– Anket formunun saha pilot çalışması yapılarak varsa pratik aksaklıklarının tamamlanması
– Belirlenen örneklem doğrultusunda saha çalışmasına başlanması.
– Saha çalışması bitiminde anket formlarının her birinin fiziki ve telefon kontrollerinin yapılması ve geçersiz formların iptali.
– Kontrolü yapılan formların bilgisayarda veri girişinin yapılması (Kağıt kalem – PAPI anketler için).
– Bilgisayara girilen verilerin kontrolü.

Kontrolü yapılan verilerin analizlerinin yapılması.

Yapılan analiz sonuçlarının yorumlanması ve rapor haline getirilmesi.

Raporun müşterilerimize sunumu

 

tr_TRTurkish