Saha uygulamasında kullanılacak anket formunuz hedef kitlenize ve çalışmanın kriterlerine uygun olarak, en yüksek cevap oranına sahip olunacak şekilde, açık ve anlaşılır olarak tasarlanır.

Anket formu tasarımında en önemli kriter, soruların ve cevapların denekler tarafından anlaşılır olmasıdır. Anket formu mümkün olan optimum süre baz alınarak hazırlanmalıdır. Uzun ve sıkıcı anket formları deneklerden alınacak bilgilerin tam güvenilir olmamasına yol açabilir. Bu da, anketin güvenilirliğini azaltıcı bir etmendir.

Anket formu tasarlarken;

  1. Açık ve anlaşılır olması
  2. Hedef kitleye uygun olması
  3. Soru sıralaması
  4. Açık ve kapalı uçlu soru oranı
  5. Anketin süresi

en önemli kriterlerdir.

tr_TRTurkish