Hedef kitlenin tutum, davranış ve alışkanlıklarını tam olarak derinlemesine anlayıp, analiz etmeye yönelik yapılan araştırmalardır.  Nitel bir araştırma tekniğidir. Küçük bir topluluktan elde edilen veriler ayrıntılı incelenir ancak istatistiksel analize tabi tutulmaz. Temel amacı; doğrudan sorgulama yöntemleri ile nedenlerini anlayamayacağımız düşünce, duygu ve davranış biçimlerini ve tekrarlanan davranış kalıplarını dolaylı yollarla sorgulayarak, sebep ve sonuç ilişkisi ile analiz etmemizi sağlamasıdır.

Odak grup çalışmalarında araştırmanın amacına göre çeşitli profillerde gruplar oluşturulur. Bu gruplar 6-8 kişiden oluşur ve bir moderatör eşliğinde önceden hazırlanan programa göre katılımcıların fikirlerini beyan etmesi sağlanır. Burada amaç, beyin fırtınası yapılarak farklı fikirlerin ortaya çıkmasını sağlamaktır.

tr_TRTurkish