2024 yılında yapılacak yerel seçimler, Türkiye’deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için büyük önem taşıyor. Seçim sonucunda belediye başkanı, büyükşehir belediye başkanı, belediye meclisi üyesi, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecek. Bu nedenle, yerel yönetimlerin vatandaşların beklenti ve ihtiyaçlarına ne kadar cevap verebildikleri, hizmet kalitesi ve performansları, seçmen davranışlarını etkileyen önemli faktörlerdir.

Bizler, Armada Araştırma olarak, yerel seçimlere doğru belediyelerin vatandaş memnuniyetini ve hizmet ölçümünü yapmak için sizlere profesyonel bir hizmet sunuyoruz. Amacımız, belediyelerin güçlü ve zayıf yönlerini ortaya çıkarmak, vatandaşların görüş ve önerilerini almak, belediyelerin hizmet kalitesini ve performansını değerlendirmek ve iyileştirme önerileri sunmaktır.

Araştırma yöntemi olarak, hem nicel hem de nitel teknikler kullanıyoruz. Nicel araştırma için, belediyenizin sorumluluk alanındaki vatandaşlara yüz yüze anket uyguluyoruz. Anket soruları, belediyenizin sunduğu hizmetlerin çeşitli boyutlarını kapsıyor. Örneğin; temizlik, ulaşım, park-bahçe, sosyal-kültürel faaliyetler, eğitim-sağlık hizmetleri, zabıta vb. Anket sonuçlarını istatistiksel olarak analiz ediyor ve rapor halinde sunuyoruz.

Nitel araştırma için ise, belediyenizin hedef kitlelerinden oluşan odak grup görüşmeleri düzenliyoruz. Odak grup görüşmelerinde, katılımcıların belediyenizin hizmetleriyle ilgili algıları, memnuniyetleri, şikayetleri ve önerileri derinlemesine tartışılıyor. Odak grup görüşmelerinin kayıtları transkribe ediliyor ve içerik analizi yapılarak rapor halinde sunuluyor.

Araştırma sonuçlarına göre, belediyenizin vatandaş memnuniyetini artırmak için hangi alanlara odaklanması gerektiği, hangi hizmetleri geliştirmesi veya yeni hizmetler sunması gerektiği konusunda raporlama yapıyoruz.

Armada Araştırma olarak, yerel seçimlere doğru belediyenizin vatandaş memnuniyetini ve hizmet ölçümünü yaptırmak için belediyelere sunduğumuz özel fiyat avantajlarından yararlanmak isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz.

tr_TRTurkish