Kamu Kurumları ve Özel Sektör: Kamu ve özel sektörde faaliyet gösteren tüm kuruluşların ihtiyaçlarına cevap verebilecek istatistik çözümlerimiz ile projelerinizin her aşamasında hızlı, güvenilir ve etkili şekilde hizmet alabileceğiniz en güvenilir iş ortağınız konumundayız.

Kurumunuzun ihtiyaç duyduğu anket formu hazırlanması, istatistiksel analizler, sonuçların yorumlanması ve raporlama hizmetlerini, doktora seviyesindeki uzman personelimiz ile tamamen bilimsel standartlarda yerine getirmekteyiz.

Akademisyen ve Öğrenciler: Akademisyen, Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri, araştırma görevlileri ve bağımsız araştırmacıların anket formu tasarlama, SPSS veri girişi, saha çalışmaları, veri analizi çalışmalarında ve bitirme tezlerinde en yakın çalışma arkadaşıyız. Beraber çalışarak işlerinizi kolaylaştırabiliriz ve böylece kendinize veya diğer çalışmalarınıza daha fazla zaman ayırabilirsiniz.

Deneyimli uzman kadromuzla çalışmalarınızı doğru, güvenilir, bilimsel yöntemlerle ve doğru istatistiksel analiz teknikleriyle yürüterek tez ve projelerinizde zaman kaybı yaşamaz ve hızlı sonuçlar alırsınız.

VERDİĞİMİZ HİZMETLER

Anket Tasarımı – Analiz ve Yorumlama

Her konuya ilişkin anket formu tasarlama.
Verilerin kodlanması ve istatistiksel paket programına girişi.
Verilerin istatistiksel paket programlarında analizi.
Sonuçların yorumlanması ve raporlama.

Analizler 

İç Tutarlılık ve Güvenilirlik Analizleri
t Testi
Yapısal Eşitlik Modelleri (YEM) Analizi
Kategorik Veri Analizi
Ki-Kare Testleri
Log-Linear Analiz
Correspondence (Uyum) Analizi
Açıklayıcı ve Doğrulayıcı Faktör Analizi
Kümeleme Analizi
Discriminant (Ayırma) Analizi
Logistic Regresyon
Varyans Analizi
Ekonometrik Analizler
Non Parametrik Analizler
Hipotez Testleri
Hizmet Kalitesi Ölçümü

tr_TRTurkish