Hedef kitleye ait özelliklerin anketler yolu ile toplanarak, sayısal olarak analiz edilmesini sağlayan araştırma yöntemidir. Nicel araştırmalar da denilir. Araştırma sektöründe yoğunlukla kullanılan araştırma yöntemleridir. Elde edilen sayısal veriler, uygun istatistiksel tekniklerle sıklık ve oransal olarak hesaplanarak, raporlanır.

Kalitatif araştırmalarda kullandığımız yöntemler;

Yüzyüze görüşmeler
CATI – Bilgisayar Destekli Telefon Görüşmeleri
Online görüşmeler

Kantitatif Araştırma Faaliyetlerimiz

Sosyal Araştırmalar
Sosyal değişim araştırmaları
Sosyo-kültürel değişim araştırmaları
Sosyo-ekonomik değişim araştırmaları
Sosyo-politik değişim araştırmaları
Sosyal sınıflar araştırmaları
Sosyo-kültürel gruplar araştırmaları
Sosyo-ekonomik gruplar araştırmaları
Kentleşme ve kentlilik araştırmaları
Sosyal değerler araştırmaları
Sosyal kurumlar araştırmaları
Sosyal yapı araştırmaları

Siyasi Araştırmalar

Seçmen davranışları ölçümü
Siyasi parti imajı ölçümü
Lider popülaritesi ölçümü
Seçmen psikolojisi ölçümü
Siyasi söylem analizi
Aday araştırmaları
Belediye hizmet kalitesi ölçümü
Vatandaş memnuniyet ve hizmet beklenti araştırmaları
Gündem araştırmaları
Toplumsal eğilimler tutum ve davranış araştırmaları

Pazar Araştırmaları

Ürün yada marka testleri
İmaj araştırmaları
Pazar payı ölçümü
Kullanım alışkanlıkları araştırmaları
Müşteri profili araştırması
Medya araştırmaları
Medikal araştırmalar
Kıyaslama-Benchmarking
Sektör analizleri
Yatırım öncesi pazar araştırmaları
Dağıtım kanalı etkinliği ölçüm araştırmaları
Müşteri memnuniyeti araştırmaları
Pre-reklam test araştırmaları
Post-reklam test araştırmaları

Kantitatif Araştırmalar
tr_TRTurkish