Kantitatif Araştırmalar

Kantitatif Araştırmalar

Hedef kitleye ait özelliklerin anketler yolu ile toplanarak, sayısal olarak analiz edilmesini sağlayan araştırma yöntemidir. Nicel araştırmalar da denilir. Araştırma sektöründe yoğunlukla kullanılan araştırma yöntemleridir. Elde edilen sayısal veriler, uygun istatistiksel tekniklerle sıklık ve oransal olarak hesaplanarak, raporlanır. Kalitatif araştırmalarda

Kalitatif Araştırmalar

Kalitatif Araştırmalar

Hedef kitlenin tutum, davranış ve alışkanlıklarını tam olarak derinlemesine anlayıp, analiz etmeye yönelik yapılan araştırmalardır.  Nitel bir araştırma tekniğidir. Küçük bir topluluktan elde edilen veriler ayrıntılı incelenir ancak istatistiksel analize tabi tutulmaz. Temel amacı; doğrudan sorgulama yöntemleri ile nedenlerini anlayamayacağımız düşünce, duygu ve

Omnibus Araştırmalar

Omnibus Araştırmalar

Omnibus araştırma, aynı anket formu içerisinde çeşitli konulardaki verilerin toplandığı nicel bir pazarlama araştırması metodudur. Birden fazla müşterinin araştırma yapma maliyetini paylaştığı bir araştırmadır. Aboneler genellikle, kendileri için özel olarak toplanan bilgilerin bir bölümünü alırlar. Genellikle farklı müşteriler için bir dizi

Sosyal ve Siyasal Araştırmalar

Sosyal ve Siyasal Araştırmalar

Siyasi Araştırmalar Seçmen davranışları ölçümü Yerel yönetim araştırmaları Siyasi parti imajı ölçümü Lider popülaritesi ölçümü Seçmen psikolojisi ölçümü Seçmen tercihleri araştırmaları Siyasi söylem analizi Parti ve aday tercihleri araştırmaları Aday tespit araştırmaları Belediye hizmet kalitesi ölçümü Vatandaş memnuniyet ve hizmet

Konumsal Pazarlama Araştırmaları

Konumsal Pazarlama Araştırmaları

Hedef kitlenizin veya potansiyel müşterilerinizin çoğunlukla nerelerde yaşadıkları, tüketim tutum ve alışkanlıklarını tespit etmeye yönelik yaptığımız araştırmalardır. Konumsal araştırmalar sayesinde pazarlama stratejilerinizi en etkili şekilde oluşturabilirsiniz.

Müşteri Memnuniyeti ve Marka Bilinirlik Araştırmaları

Müşteri Memnuniyeti ve Marka Bilinirlik Araştırmaları

Müşterileriniz sizden ne kadar memnun? Müşterilerinizin ürün veya hizmetlerinizden, çalışanlarınızdan ve teknik servislerinizden memnuniyet düzeyini ölçmek amacıyla yapılan araştırmalardır. Hedef kitlenizin; satın alma alışkanlıklarını, ürün ve hizmetlerinizi tercih etme sebeplerini; Mevcut müşteri, Potansiyel(yeni) müşteri, Kayıp (Giden) müşteri Rakipler bazında incelenir

Veri Analizi ve Raporlar

Veri Analizi ve Raporlar

Araştırmalar yoluyla toplanan veriler, girişleri yapıldıktan sonra uygun istatistiksel programlar aracılığıyla uygun veri analiz yöntemleri kullanılarak analiz edilir. Analiz sonuçları, profesyonel grafiksel raporlama yazılımları ile raporlanarak müşterilerimize sunulur. Analiz ve raporlamada en önemli unsur, verilerin doğru istatistiksel tekniklerle analiz edilmesi

Gizli Müşteri Çözümleri

Gizli Müşteri Çözümleri

Gizli müşteri araştırmaları nedir? Günümüzde özel sektörde birden fazla şubeli ve çok sayıda çalışanı mevcut işletmelerde müşteri memnuniyetini sağlamak için yapılan denetleme çalışmalarıdır. Bu sayede firmalar; şubelerinde verilen hizmetin kalitesi, personelin tutumu, mağaza ortamı hakkında bilgi sahibi olurlar. Bu denetlemeyi

Eğitim ve Çalıştaylar

Eğitim ve Çalıştaylar

SPSS Uygulamalı Temel İstatistik Eğitimi Eskişehir’de SPSS Uygulamalı Temel İstatistik Eğitimi başlıklı eğitimlerimiz başlamıştır. Toplam eğitim süresi 16 saattir. Eğitimlerimiz 8-10 kişilik gruplar halinde yapılmaktadır. Kurs Programı Gün 09.15- 09.45  Kurs Programının Tanıtımı-Mini test 09.45-11.00   Çalışma Planlama: Gözlemsel ve Deneysel

Deşifre Hizmetleri

Deşifre Hizmetleri

Her türlü ses ve video kaydınızın deşifresi doğru ve güvenilir olarak yapılarak hizmetinize sunulmaktadır. Ses kaydı deşifre Video deşifre Derinlemesine görüşme deşifre Röportaj deşifre Akademik deşifre Fiyat bilgisi için lütfen iletişime geçiniz.

tr_TRTurkish